Globalne uwikłania architektury nowoczesnej 
V-VII

Chandigarh Secretariat, Chandigarh, Indie

Adam Przywara dla NN6T

Z końcem kwietnia ruszyła wirtualna seria letnich wykładów pt. Entangled Modernities, organizowana przez katedrę historii i teorii architektury na Uniwersytecie Bauhausu w Weimarze. W każdy piątek w maju, czerwcu i lipcu na stronie katedry transmitowane będą wykłady badaczy architektury, pracujących na uczelniach w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji. Organizatorzy wydarzeń za cel postawili sobie zakwestionowanie dominujących paradygmatów historii i krytyczne spojrzenie na sposoby, w jakich architektura funkcjonuje w kontekście globalnym. Wykłady wskażą zatem alternatywę wobec „globalnej historii”, która bezkrytycznie dodaje kolejnych twórców, budynki i lokalizacje do swojego wciąż rosnącego, encyklopedycznego zbioru. W miejsce tej perspektywy zaproszeni badacze wskażą na różnorodne procesy ‒ wymian, przepływów i cyrkulacji ‒ które tworzyły architekturę międzynarodowej i globalnej nowoczesności.

Uniwersytet Bauhausu w Weimarze