Przeciwko z góry wymyślonym światom
do 31.05.2021 | Wrocław

Natalia LL na demonstracji w obronie praw mniejszości seksualnych, Nowy Jork, 1977, fot. dzięki uprzejmości artystki i galerii lokal_30

„Nowy Jork przełomu lat 70. i 80. to miejsce rodzącej się alternatywy związanej ze sceną no wave czy kinem transgresji. To okres rozkwitu gospodarczego i rozwoju rynku sztuki. Z jednej strony bogate i dynamiczne miasto, a z drugiej zbliżająca się oraz ignorowana przez władze epidemia AIDS”. W takich okolicznościach żył i tworzył David Wojnarowicz. Artysta zyskał rozgłos dzięki swojej walce ze skostniałym amerykańskim społeczeństwem, jego hipokryzją i uprzedzeniami, nadużyciem władzy, homofobią i niechęcią wobec ofiar epidemii AIDS. Jego postać stała się inspiracją do stworzenia wystawy Z tej nocy będzie serce. Życiowa i twórcza postawa Wojnarowicza da się podsumować jako zmaganie ze „z góry wymyślonym światem”. W sztuce widział potencjał zmiany rzeczywistości, a za rolę artysty uznawał demaskowanie konformizmu i mechanizmów prowadzących do społecznej opresji. Wystawa zbiera prace artystów operujących podobnymi strategiami subwersywnymi, tworzących sztukę zaangażowaną i relacyjną. Próbuje tym samym wskazać na możliwą alternatywę budowania rzeczywistości opartej na tolerancji, relacjach międzyludzkich, uznającej inność i niwelującej fałszywe granice.

Muzeum Współczesne Wrocław
Wrocław, plac Strzegomski 2 a